“Alimlər Nəsimi qəzəlinə mahnı oxuyan müğənnidən çox Nəsimiyə zərbə vururlar” - Fəxrəddin Salimlə MÜSAHİBƏ

 16:32 08.05.2019     550

İmadəddin Nəsiminin kimliyi, daşıdığı missiyası, şeir və qəzəlləri haqqında illərdir elmi konfranslar təşkil edilir, monoqrafiyalar və elmi məqalələr yazılır. Hər kəs bildiyi yöndən, yəni yanlış-doğru bir şeylər ortaya qoymağa çalışır. Ancaq bu edilənlər Nəsimi ucalığını olduğu kimi dərk edə və göstərə bilirmi, onu bilmirəm. Biz də “Zərrə mənəm, Günəş mənəm” deyib və əsrlərdir insanlığı “Qafil oyan” deyə özünə qaytarmağa çalışan Nəsimi haqqında Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Fəxrəddin Salimlə bu yöndə müzakirə apardıq.

 - Fəxrəddin müəllim, bildiyimiz kimi bu il Nəsimi ili elan edilib. Ancaq nədənsə cəmiyyətə Nəsimi olduğundan fərqli təqdim edilir. İstərdim ki, Nəsimiyə olduğu kimi yanaşaq.

- Bilirsiniz, Nəsimi və onun kimi bəşər incilərini anlamaq və olduğu kimi anlatmaq üçün nə məkan, nə də zaman insanın köməyinə gələ bilər. Bu gün zaman maşını ixtira olunsa və biz onunla XIV əsrə gedərək Nəsimi ilə görüşüb, yenidən bu dövrə dönsək yenə də onu doğru anlada bilməyəcəyik. Nəsimini və nəsimiləri görmək və anlamaq mümkün olsaydı onu edam etməzdilər. Yəni bu baxışla onu sağlığında da anlamaq mümkün deyildi.

- İstər o dövr, istərsə də indi Nəsimiyə baxış dəyişməyib?

- Ola bilsin ki, cəmiyyətin bu cür yanaşması Nəsiminin ikinci, daha doğrusu birdəfəlik edamı olsun. Yəni Nəsiminin cismini öldürmüşdülər, elmi yaşayırdı. Qorxuram ki, bu dəfə elmini öldürələr.

- Demək olarmı Nəsimi üçün daha təhlükəli yanaşma var?

- Bununla olan Nəsimiyə deyil,  bizlərə olur. Nəsimi var olan insanların yox, var olmuş və var olacaq insanların çox gərək duyduğu düşüncə, məfkurə daşıyıcısıdır. Ona görə daşıyıcı deyirəm ki, Nəsimi məfkura sahibi yox, məhz o məfkurənin daşıyıcısıdır. Ümumiyyətlə, məfkurə sahibi yoxdur. Məfkurə bir qəlbə sığdırılan, sahibləniləcək bir şey deyil. Dünyada bir dənə də olsun fikir, fəlsəfə, nəzəriyyə tapa bilməzsiniz ki, onun mənbəyini göstərəsiniz. Tarixi də araşdırsan, insanlığın əvvəlinə də gedib çıxsan, hər hansı nəzəriyyəni axtara-axtara bir də baxıb görəcəksən insanlığın yoxluğuna gedib çxılıb. Çünki məfkurə heç bir qəlbə sığımır və təkrar edirəm, sahiblənəcək bir şey deyil. Məfkurə daşınacaq hala gələndə şəxslənir. Məfkurə daşıyıcıları var, məfkurə sahibləri yoxdur. Nəsiminin ustadı Nəimi də məfkurə sahibi deyildi, o daşıyıcı idi, hamımız daşıyıcıyıq.

- O zaman məfkurənin sahibi kimdir?

- Din deyir ki, Allahdır onun sahibi. Allahı o cür deyirlər, o da yoxdur. Bu günə qədər dinlərin təsvir etdiyi Allaha inanmaqdansa ateizmi tərcih edərdim. Hansı ki, bu gün bizlərə analdılan Allah yoxdur. Burada söhbət dinin təqdim etdiyi Allahdan gedir. Amma həqiqətdə Allah var. Böyük ehtimalla məfkurənin mənbəyi odur. Məfkurə birdir, zərrədir. Nəsimi isə zərrələrin şairidir. Zərrə eyni zamanda küllün özüdür. Biz nəyin zərrə, nəyin küll olduğunu bilmirik. Bizim üçün zərrə olanlar var, bir də bizim zərrə olduqlarımız. Bizim zərrələrimiz olduğu kimi biz də zərrəyik. Ona görə də nəyin zərrə, nəyin küll olduğunu bilmək mümkün deyil. Bir tərəfdən götürsək elə din Allaha ünvan verməməklə düz iş görür.

- Din bunu məqsədli şəkildə edir?

- Xeyir, din ünvansız Tanrı təqdim etməklə bunu bilmədən, öz mənafeyi üçün edir. Dediyim kimi, əslində düz edir. Deyəcəyim odur ki, insan hər zaman hər an üçün həm zərrədir, həm də küllüdür. Nəsimi deyəndəki “zərrə mənəm”, “günəş mənəm”, eyni zamanda həm zərrə, həm də günəş olduğunu deyirdi. Çünki Günəş özü də bir zərrədir, Günəşin zərrəsi də bir Günəşdir. Doğrudan da aləm zərrələrdən ibarətdir və Nəsimi də həqiqətən zərrələrin şairidir. Zərrə deyərkən biz kiçik bir şey düşünürük, əksinə, zərrə kiçik deyil. Saman yolu qalaktikası özü bir zərrədirsə, düşünün, zərrə necə kiçik ola bilər. Zərrə mütəşəkkil bir şeydir, mütəşəkkil sözü təşkilat sözündən əmələ gəlib, həmçinin şəkil sözü də ordandır. Şəkil nədi? Görüntü. Kainatın şəkli zərrələrdən təşkil tapıb. Bütün hər şey bir yerdə kainatdır. Adətən orta əsr intibah rəssamları əsərlərini çertyojla işləyərdilər. Yəni, öncə tabloda millimetrinə qədər hər şeyi müəyyən edib onun üzərinə obrazı, sonra da rəngi köçürərdilər. Orada millimetrlik detalı çıxarsan şəkil pozulacaq. Kainat da bir zərrəyə belə möhtacdır. Bu kainatda heç bir şey nə artıq, nə də əskikdir. Əksik olsa kaint olmaz. “Hər şey mənəm” deyəndə Nəsimi onu deyirdi. Kainatın məcmusu təkcə insan deyil, hər şey kainatın məcmusudur. Məsələn, dənizdən bir qab su götürək, o dəniz suyu ilə qabdakı suyun heç bir fərqi yoxdur. Fərq ancaq məkana görədir, dəniz böyük bir çuxura sığışıb, bu isə bir qaba. Baxın, dəniz suyunun analizini aparmaq üçün ondan kiçik nümunə götürürlər və bütün dəniz suyunun analizini verirlər. Yəni, analiz üçün götürülən su nəticə etibarilə elə dəniz deməkdir. Bunun eynilə örnəyi kainat və insan deməkdir. Bizim DNK-mızda olan altı element bir zərrəmizdə yerləşir. Məsələn, insan tükünün xırdaca bir hissəsi ilə onu tamamilə müəyyən etmək mümkündür. Deməli, o tük zərrəsində biz gizlənmişik, daha doğrusu hər şeyimiz gizlənib. Nəsimi təpədən dırnağa iki şeyin daşıyıcısı idi. O iki şey bütün hərəkətin şərtidir.

- Onlar hansılardır?

Birincisi varoluşdur, ikincisi də varlığın təsdiqi. Hər kəsdə o varoluş yoxdur, bu Tanrıdan gələn bir şeydir. Əgər o ikinci keyfiyyət, varoluşun təsdiqi baş tutmazsa heç o Tanrıdan gələn də yoxdur. Bu mənada insan Tanrının davamçısıdır. Tanrı Nəsimiyə bir şey verdi, amma Onun verdiyini təsdiq etmək lazımdır. Yəni, ona xam maddə verdi, özü də o maddə hər yerdə olmur. Bəs xam maddə nə zaman qiymətə minir, onu emal edəndə, cilalayanda. Nəsimi də o cövhəri cilaladı. Nəsimi ona verilən varlığı təsdiq etməsəydi ona heç bir varlıq verilməyəcəkdi. İndi buradan çıxış edib görün ki, nə qədər varlıqlar verilib ki, təsdiqini tapmayıb.

- Bəlkə elə ona görə də hər kəs tərəfindən anlaşılmırdı.

- Nəsimini min il indən sonra da anlamayacaqlar. Ona görə yox ki, Nəsimi anlaşılmazdır. Çünki insanlar təbəqələrə bölünür, zəka təbəqələrinə. Nəsiminin durduğu təbəqəni  təsəvvür edin ki, piramidin ən üst qatlarındadır. Bu prosesdə növ piramid kimidir, piramida aşağıdan yuxarıya qalxdıqca nazildiyi kimi, zəkalı insanlar da elədir, yuxarı qalxdıqca azalır. Nəsimi çox yuxarıda olduğu üçün o zaman da onu anlayanlar vardı, indi də var və olacaq da. Dolayısı ilə o zaman da onu anlamırdılar, indi də anlamırlar, elə gələcəkdə də anlamayacaqlar. Nəsimi də gələcəyin şairi deyil.

- Bəzən deyirlər ki, Nəsimi gələcəkdə daha aydın başa düşüləcək.

- Elə şey yoxdur.

- Alimlərimiz səviyyəsində də Nəsimini doğru-dürüst dərk edə bilmirlər. Bu münasibət yazılan məqalə və monoqrafiyalardan görünür. Yəni, Nəsimi dərinliyinə enə bilmirlər.

- Nəsimi ilinə söykənərək elmi konfranslar keçirib, elmi əsərlər, məqalələr yazan alimlər Nəsiminin qəzəlinə mahnı oxuyan müğənnidən çox Nəsimiyə zərbə vururlar. Növbəti plana salınan şairimiz də Nəsimi oldu. Kainata sığmayan Nəsimi sığdı Elmlər Akademiyasına. Ona görə də bu gün hər kəs rahatlıqla Nəsimidən danışa bilir. O fərman imkan verdi ki, hər kəs Nəsimiçi olsun.

- Bəlkə düşünürlər ki, Nəsimini belə daha yaxşı tanıtmaq olar, yəni qəzəllərinə mahnılar qoşub, haqqında elmi məqalələr yazmaqla. 

- Bütün bunlarla Nəsimiyə heç nə olmur, olan xalqa, topluma olur. Hər zaman onun tərəfdarı olmamışam ki, Nəsimi və Nəsimiçilik bir milləti xilas edə bilər. Nəsiminin sağlığında Fəzl qiyamı baş tutmadı, bu gün də baş tutmayacaq. O zaman insanlar daha ağıllı idilər. O cəmiyyətdə gör nə qədər nəsimilər vardı. Nəsimi də şair olduğu üçün tarixdə qaldı. Yazırlar ki, Nəiminin müridlərinin içərisində elə adamlar varmış ki, Nəsimi onların yanında ağzını belə açmazmış.

- Fəxrəddin müəllim, Fəzl qiyamı niyə baş tutmadı?

- Fəzl qiyamı ilə fransız utopik sosializminin arasında demək olar ki, prinsipcə fərq yoxdur. Jan Jak Russo, Fürye, Anrisse Simon və s. Deyirlər Anrisse Simonun belə bir adəti varmış, qulluqçusu onu 40 il boyunca yuxudan qaldıranda deyirmiş ki, - qalxın qraf, sizi böyük işlər gözləyir. Yəni, utopiya idi. Gözəllik hər zaman dünya üçün utopiya olub. “Nəsimi” filmində Fəzlin dilindən belə bir şey deyirlər: Əflatuna (Platon) görə gözəllik bu dünyanın xaricindədir, bizə görəsə dünyanın özündədir. Xeyr, əvvəla Fəzlullah Nəimi elə şey deməyib. İkincisi də, Əflatun haqlıdır, çünkü gözəl nə varsa dünyanın içərisinə daxil ola bilmir, dünyanın xaricində qalır. Xaricində olmaq ayrı planet demək deyil. Baxın, tarixdə nə qədər Fəzl qiyamları kimi qiyamlar olub. O qiyamlar o zaman həyata keçib ki, əsl mahiyyətindən uzaqlaşıb, ya siyasiləşib, ya hərbiləşib, ya da maliyyələşib. Ən yaxşı halda Bektaşiləşib, yəni yumşalıb, taxta qılınc dönüb olub taxta saz. Dünya Fəzlin taxta qılıncından belə qorxdu, amma sazı qəbul etdi.

- Dünya taxta qılıncdan niyə qorxurdu?

- Hökmlərini itirməkdən.

- Könüllərə hökmü?..

- Yox, onlar könüllərə hökm edə bilməzdilər, ağıllara hökmü itirməkdən qorxurdular. Nəsimi sövqtəbii olaraq onların ağıllara, insanlara hökmlərini əllərindən alırdı. Nəsimi demirdi ki, xanlara, şahlara boyun əyməyin, Nəsimi siyasiləşməmişdi.

- O zaman Fəzl qiyamının mahiyyəti nədən ibarət idi?

- Adı Fəzlullah Nəiminin adı ilə bağlı olsa da, kökündə ayrı şey durur. Bu fəzilətin, üstünlüyün qiyamıdır. Qiyam nədir? Oyanış, iqamə, qaməti qaldırma, özü özünü dərk etmədir. Bunun da bir məqsədi vardı, özünə doğru yol. İnsan özünü çox çətin tapır. Nəsimi də deyirdi: “Ey özündən bixəbər qafil oyan”. Bir insanın xilası bütöv bəşərin xilasına bərabərdir, amma olmadı. Dünyada qalan şeir, tarixi kitablar və musiqi oldu. Yaxşıdır ki, insanlar heç olmasa elmə və incəsənətə rəhm edirlər. Elmin və incəsənətin qulluq etdiyi bir qaynaq var, düşünün o qaynaq üzə çıxsa nə baş verər. Nəsimini də ona görə edam etdilər, ona görə Həllac Mənsurdan başlayaraq haqq deyənlərin dilini kəsdilər. Çünki elm və incəsənət gedib öz qaynağına çıxırdı.

- Elmin özü qaynaq deyil?

- Xeyr, elm qaynaq deyil. Elm quluqçudur, icraçıdır. İncəsənət də onun kimi?

- Nəyi icra edirlər?

- Bax onu heç kim demir ki, elm və incəsənət nəyə qulluq edir. Bir adam bu suala  cavab vermək istəmir. Deyirlər haqqa qulluq edir. Soruşuram, hansı haqqa? Tanrıya? Elm Tanrını inkar edir. İncəsənətə? İncəsənəti də Tanrıçılar inkar edir. Bəs bunlar nəyə qulluq edirlər? Məlumdur ki, ikisi də icraçıdır.  Elm və incəsənət cani könüldən bir şeylər edir. Alimlər niyə yaranır? Hansı elm bu günə qədər istehsalatın tələblərini ödəmək üçün ortaya çıxıb. Onları sonradan ora yönəldiblər. Bütün elmlər divanəlikdən başlayıb.

- Nəsimi adına bu qədər çalışmalar var. Bunların içərisində Nəsiminin adına yaraşacaq səviyyədə bir əsər ortaya qoyulubmu?

- Yoxdur, yaxşı ki, yoxdur. Olsa saxta bir şey olardı.

- Bəs o zaman alimlərin apardığı tədqiqatlar, yazdığı kitablar necə?

- Populizmdən başqa bir şey deyil. Bizim mühitimizdə heç kim o şeyə yaxşınlaşa bilməyib. Yaxınlaşa bilsəydilər də absurd olardı.

- Bəs mərhum yazıçımız İsa Muğannanın “Məşhər” romanı necə?

- İsa Muğanna bədii təxəyyül sahibi, güclü insan idi. Həmin romanın əsasında gözəl də film çəkilib. Bunlar hamısı çox yaxşıdı. Amma qeyri-ciddi şeylərdir. Bildiyin incəsənətdir. Nəsimi həqiqəti daşıyırdı, bütün yazılan və çəkilənlərdə o yoxdur.

- Bəlkə çox mürəkkəbdir, o qədər anlaşılmır deyə yoxdur?

- Mürəkkəb o deyil. Mürəkkəb olan bu gün qəbul etdiklərimiz, yaşadıqlarımızdır, Nəsimi çox sadədir. Konkret olaraq deyim ki, Nəsiminin üzərinə dünya və tarixin cəhalət tozu hopub.

Rəşad Sahil


Новости

Cталь и алюминий, дерево и пластик: сравниваем Mercedes-Benz S-Klasse

Мерседес S-класса – это всегда некий эталон и образец для подражания. Так было всегда, ещё со времён появления первого поколения этого класса в кузове W116 в 1972 году. Само собой, каждое новое поколение всегда сравнивали с предыдущим. И это тоже нормально. Тем более что всегда говорили приблизительно одно и то же: едет ещё лучше, стоит ещё больше, но ломается чуть чаще. Мы решили подойти к вопросу с другой стороны: а что принципиально изменилось в технике этих машин за последние, скажем, тридцать лет? Мы взяли два автомобиля: один в кузове W140, второй – актуальное поколение в кузове W222 – и сравнили, как и из чего они сделаны. Например, разберёмся, не искусственную ли кожу нам подсовывают в салоне нового S-Klasse. А во второй части поговорим чуть больше о технике: моторах, коробках и подвесках. Почему они? С W222 всё понятно: его хоть и выпускают с 2013 года, но он и сегодня остаётся актуальным. Более нового поколения просто нет. Правда, мы постарались найти машину с максимально возможным пробегом, потому что найти W140 с пробегом 30–50 тысяч километров сейчас практически невозможно. Ну к 222-му мы ещё вернёмся, а пока пару слов про “рубль сорок”. Честно говоря, я хотел взять для сравнительного обзора предыдущее поколение – W126. Но потом коллективный мозг редакции (то есть редактор) решил, что это будет не совсем честно. Всё-таки W126 – это разработка 1970-х, и разница в сорок лет между ними сделала бы такое сравнение не слишком объективным. Позвольте мне не позволить себе говорить о “легенде”, о “новых русских” и о прочих баянах, которые рвут в рассказах про W140. Всё это сделано до меня. Иногда даже неплохо сделано. Давайте лучше расскажем про наш конкретный экземпляр. Найти его оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Почти все машины, которые можно было посмотреть, оказывались либо переваренными трупами, обмазанными шпатлёвкой со всех сторон, либо набором “колхозных” решений, совсем неприличных для Мерседеса. Конечно, это не значит, что 99% W140 в России – какой-то хлам. Нет, хорошие машины есть, но найти их трудно. Тем более что нам нужен был автомобиль с подтверждённым пробегом, причём небольшим – чтобы можно было подобрать W222 с похожими цифрами на одометре. И, конечно же, в состоянии, максимально близком к заводскому. Машину в итоге нашли в Москве. И вряд ли можно считать совпадением, что нашли её не у простого любителя классических Мерседесов, а в компании DriveClassic.ru, которая как раз специализируется на подборе таких машин. Признаюсь, что больше хотелось бы видеть какой-нибудь S500 после 1994 года, но мы живём в такое время, когда приходится радоваться любому W140 в хорошем состоянии. Итак, что мы имеем? Наш W140 выпущен в 1994 году. В Россию он попал в 2000 году и следующие 15 лет провёл в одних руках. Затем он побывал в нескольких частных коллекциях и только в этом году с пробегом 170 тысяч километров достался нынешнему владельцу. Все эти годы машину очень берегли – состояние у неё и вправду похоже на заводское. Впрочем, чуть ниже мы его рассмотрим довольно подробно. А вот с комплектацией не очень повезло. Тут стоит мотор М104 – одна из последних рядных “шестёрок” Мерседеса. Объём – скромные для S-класса 2,8 л, мощность – 193 л.с. Салон тряпочный, механическая регулировка сидений… Да плевать! Главное – состояние машины. Даю на отсечение лапу своего кота, это один из лучших W140 в России. Скажу сразу: в ходе рестайлингов 1994 и 1996 годов машина заметно изменилась (особенно после 1994 года), но рассказывать об этом мы не будем. Рассматривать мы будем ту машину, которую нашли для нашего сравнения. В ней нет некоторых электронных систем (например, ESP или парктроников), которые появились позже. Но это и не так уж нам важно. Мерседес в кузове W222 нам предоставила компания AUTOMAMA. И это гораздо более серьёзный автомобиль: Mercedes-Benz S-Klasse S500 Long с мотором М278 (4,7 л, 455 л.с.). Укомплектован он заметно богаче, но пробег похожий – 138 тысяч километров. Обе машины, естественно, с автоматическими коробками передач. Само собой, технологии 1991 и 2013 года отличаются так же, как крюк одноимённого капитана и бионический протез. А что если добавить конкретики? Посмотрим на машины вблизи. Кузов Оба автомобиля, как и положено S-классу из Штутгарта, в своё время были неприлично передовыми. Кузова каждого из них – тоже. Начнём с W140. Понятно, что у любителей автоклассики при виде этого автомобиля в ухоженном состоянии на коленках встают дыбом волосы, а в глазах начинают летать мошки. А вот тем, кто в этой жизни ничего не понял (ладно-ладно, просто не фанатам классики), “стосорокет” кажется просто огромным чемоданом из прошлого. На самом деле кузов машины в начале девяностых был не только модным, но и очень технологичным. Тогда ещё никто не сходил с ума от желания сэкономить лишние два-три килограмма металла, никто не пытался вставлять в кузов алюминиевые и – боже упаси! – пластмассовые детали. Широкие молдинги (“листва”) – это ладно. Но всё остальное – только железо. Причём железо очень качественное и хорошо обработанное. Кузов у W140 несущий, с жёстким жизнесохраняющим каркасом. Спереди и сзади есть две зоны направленной энергопоглощающей деформации, а в бортах и дверях стоят внутридверные и бортовые усилители. 17% железа кузова – высокопрочная сталь. Правда, после того как в Париже на таком же S280 (которые так любили в VIP-такси) того же 1994 года выпуска разбилась принцесса Диана, репутация безопасного кузова слегка пошатнулась. Хотя замечу, что в Мерседесе на эти претензии ответили логично: в машине, которая летит под управлением пьяного водителя 105 км/ч вместо положенных 50, где никто не пристёгнут ремнём безопасности и которая влетает в бетонную опору, кто-то должен был погибнуть. Выживший охранник, кстати, был пристёгнут. Печально, но факт. Неудивительно, что выглядит W140 монументально: дело не только в дизайне, но и в материалах кузова. Наверное, W140 – один из лидеров по количеству баек, которые про него сложили их владельцы (а также завистники и всякие ненавистники). В частности, одна из них утверждает, что кузов W140 оцинкован. Это не соответствует действительности. Но вот металл там и вправду качественный (хотя и не 2,5-миллиметровый, как опять же некоторые говорят), но ещё лучше сделаны вентиляция и само ЛКП, которое очень хорошо предохраняет его от коррозии. Кстати, заводская толщина ЛКП в 250 мкм – это тоже миф. Да, слой толстый, нынешним “корейцам” с их 80–90 мкм даже завидно, но всё-таки 200 мкм – это перебор. А вот до 150 мкм лакокрасочный слой доходить действительно может. Наша простенькая машина не может похвастаться, например, пневматическими доводчиками дверей, но кое-что интересное есть даже в базовой версии. Например, двойное остекление, которое было на всех W140. Такой “стеклопакет” не только хорошо изолирует звук, но и не даёт окнам запотевать. А ещё иногда слишком быстро “убивает” своим весом механизм стеклоподъёмника. Во всяком случае на это иногда жалуются владельцы двадцатилетних машин (это, как вы понимаете, злая ирония и даже сарказм). Ещё одна интересная “фишка” – выдвигающиеся стержни на уголках задних крыльев. Эти “рожки” стояли на машинах до рестайлинга вместо парктроников: при включении задней передачи они выдвигаются и служат ориентиром для определения габаритов машины. Следующая интересная вещь – пластиковая ручка для открывания багажника, которая выдвигается при нажатии на его кнопку. У W222 тоже есть свои прелести в открывании багажника, но они не такие “честные”. Есть у этого Мерседеса и одна деталь, которая перекочевала даже на вполне современный W222, – это два замка капота. Они стоят симметрично справа и слева, что помогает капоту лежать с равномерными зазорами с обеих сторон. Вообще, в кузове W140 по сегодняшним меркам нет каких-то сложных технологий или инженерных решений. Главное – это очень качественная сборка, хорошее ЛКП и внимание к деталям. Например, тут даже на болтах дверных петель стоят колпачки. И всё же нет смысла удивляться тому, что кузов W222 выглядит намного сложнее. В основе кузова актуального поколения S-класса лежит гибридный алюминиевый каркас. Более половины деталей как раз алюминиевые, причём изготовлены как методом литья, так и штамповкой. Полости некоторых алюминиевых деталей заполнены специальной пеной, которая почти не увеличивает веса, но заметно повышает жёсткость кузова на кручение. Для сравнения: жёсткость на кручение W222 – 40 500 Нм/град, а у предыдущего поколения W221 – 27 500 Нм/град. Чтобы понять порядок цифр, скажу, что у ВАЗ-2115 – всего 5 500 Нм/град. Было бы ошибкой думать, что алюминий в кузове W222 – это только внешние панели. Нет, тут этого, простите за шаблон, крылатого металла хватит на небольшой истребитель. Из него сделаны передний подрамник, балка переднего бампера, опоры стоек подвесок, лонжероны, задняя панель салона, задняя полка, панель задка и даже дверные петли. Понятно, что двери, крышка багажника, капот и крыша тоже алюминиевые. К сожалению (или к счастью), кузов такого гибрида машины с самолётом после сильного удара восстановить практически невозможно. И если по нашим дорогам ещё ездят сваренные из двух частей W140 с килограммами шпатлёвки, то “затоталенный” W222 проще выкинуть. Изменилась и технология окраски. Оцинковывать алюминиевый кузов – это слишком нелогично даже для современного Мерседеса, поэтому тут появилась другая “изюминка” – лак с керамическими наночастицами. Если честно, я ржавых W222 вообще никогда не видел, но тут преимущество не в защите от коррозии, а в продлении срока службы ЛКП: твёрдые частицы очень стойки к мойкам, поэтому даже шестилетние W222, не побывавшие в ДТП, до сих пор не тускнеют и блестят как новые. Есть и некоторые не самые приятные моменты. Это огромное количество пластика, который выглядит не по-мерседесовски ширпотребно. Пластиковая решётка радиатора? С облезающим “хромом”? Чувствуешь себя обманутым. Особенно после честного железа “стосорокета”. А контрольный выстрел делают пластиковые накладки на выхлопных трубах. Эх, S500... Салон Салон нашего W140 прост как три копейки. Конечно, по сравнению с топовыми версиями, а вот какой-нибудь современный Киа Рио в такой же начальной комплектации при сравнении с Мерседесом может сгореть от стыда (правда, сравнивать их было бы глупо). Итак, оценим, как сохранился салон за 25 лет жизни. Единственное, что сразу выдаёт пробег и возраст, это потёртая боковина водительского кресла. А вот всё остальное прямо-таки удивляет: все кнопки, рычажки, крутилки-вертелки выглядят почти как новые. А их тут много даже “в базе”. Некоторые из них сделаны довольно интересно. Например, если крутить барашек сиденья, будет изменяться наклон спинки. А если его вытянуть в следующее положение и покрутить ещё – изменится высота подголовника. А задние подголовники можно сложить нажатием кнопки на тоннеле – так будет проще смотреть назад через заднее стекло. Правда, поднимать их потом придётся руками. Уже в этой комплектации есть зеркала на потолке перед задними пассажирами, регулировка поясничного подпора водительского кресла и двухзонный климат-контроль. Конечно, на более дорогих версиях есть много других опций, про которые написано уже тысячу раз, но мы их лишены. Впрочем, о некоторых чуть ниже вспомнить всё-таки придётся. Не буду повторять очевидных истин: дерево тут сделано из дерева, кожа – из кожи, а все элементы, которые кажутся металлическими, действительно металлические. И неровных зазоров найти тут невозможно. Единственное слабое место – это контакты кнопок, которые со временем подгорают и изнашиваются. Но с нашим пробегом 170 тысяч пока всё работает. Не надо думать, что салон старого S-класса “заточен” под задних пассажиров. Конечно, задний диван с подлокотником очень хорош, но водительское место всё-таки притягивает больше. Надо ли говорить, что салон W222 стал ещё более комфортным? Но… Нет, дерево и кожа тут остались натуральными. И зря говорят, что непонятное слово “полуанилин” обозначает что-то синтетическое из области кожзама. Полуанилин – это самая настоящая полуанилиновая кожа, то есть анилин с небольшим защитным окрашенным покрытием. А анилин – это один из самых дорогих типов натуральной кожи. Так что обвинения в поддельной нефтехимической природе кожи и дерева несправедливы. До этого S-Klasse ещё пока не докатился. Но вот что интересно: кожа всё-таки заметно деформируется. Есть следы и на водительском сиденье, и – что более заметно – на подлокотнике. Однако для пробега почти в 140 тысяч километров салон выглядит всё равно очень хорошо. Жаль только, что машина стала строго четырёхместной: центральный подлокотник заднего сиденья лишает возможности сесть сзади втроём. Хотя, может, в этом и заключается сермяжная правда представительского класса. А вот шпенёк запора двери несколько расстроил. Что это за “серебрянка” на пластмассе? Как-то слишком дёшево и несерьёзно. W140 себе таких вольностей в деталях не позволял. Ещё одна интересная деталь – очень заметный износ накладок на педалях. По-моему, резина накладок за 30 лет почему-то потеряла в качестве. Или подошвы ботинок за это время стали намного грубее? За освещение салона отвечают – подумайте только – 300 светодиодов! Которые менять толком невозможно – только блоки в сборе. И стоит это намного дороже, чем лампочки накаливания в W140. А что есть общего? Есть, например, фамильные зеркальца в потолке для задних пассажиров. И блок электрорегулировки сидений, установленный на дверях, который был бы и на W140, если бы эта регулировка входила в нашу комплектацию. И это хорошо – преемственность поколений всё-таки должна быть. На этом мы сегодня остановимся. Впереди нас ждёт самое интересное – разбор моторов и коробок. И дело даже не в том, что рядная “шестёрка” старого W140 конструктивно намного проще V-образного монстра с двумя турбинами, с трудом поместившегося в моторный отсек современного W222. Дело в том, как всё это сделано. Точнее, какой ценой. послесловие Операционный директор в розничной сети автомобилей с пробегом AUTOMAMA Я хорошо помню тот детский восторг (для 28-летнего на тот момент человека немного неуместный), который испытал, впервые сев за руль 126-го. И даже жаль, что редакция остановилась на пусть и более современном, но значительно более одиозном "рубль сорок"... S-класс в каждом новом поколении вызывает бурю откликов в стиле "раньше трава была зеленее". И лагерь тех, для кого старое поколение предпочтительнее, значительно представительнее. Что ж, позвольте высказать "особое мнение". Среди сумасшедших музыкальных маньяков есть чёткое разделение на тёплый аналоговый звук и бездушную цифру. Вот и старые поколения автомобилей нам кажутся более честными и настоящими, чем обыденная современность. Если бы это было правдой, то мы до сих пор ездили бы на лошадях. Да, есть ничтожно малое количество автомобильных снобов, которые с презрением будут рассказывать вам о неполноценности новейших флагманов. Но жизнь голосует за технологии и безопасность. Так, 140-й ни в одной дисциплине не способен предложить конкуренцию актуальному S-классу. Ни в технической части, ни в эргономике и качестве материалов салона. Да-да, современный пластик и "недокожа" гораздо более практичны и долговечны, а техника, системы комфорта и безопасности наголову превосходят по КПД всё, что предлагалось клиентам в начале 90-х. Уверен, что известная парижская история закончилась бы совсем по-другому, если бы у её героев был шанс перенестись во времени и въезжать в злополучный тоннель на 222-м. И не слушайте вышеупомянутых снобов, которые будут рассказывать о безупречных зазорах и об экстазе от накручивания аналоговых "крутилок" и щелканья механическими кнопками. Кассетная магнитола не способна подарить вам большое удовольствие даже от прослушивания Басты, а атмосферный многоцилиндровый монстр и древняя АКПП – нужной динамики. Что уж говорить про отсутствие банальных сегодня АБС с ЕСП и даже... ксенона! В общем, только чувством глубокой ностальгии, а также довольно бездонным карманом можно объяснить выбор в пользу древнего чемодана. Но знаете что? Ни один современный автомобиль не способен вызвать тот самый детский восторг, с которого я начал. Может быть, всё дело в возрасте?