Əli Məsimli islahatların hazırkı mərhələsi ilə bağlı çox maraqlı FAKTLAR AÇIQLADI...

 14:30 03.06.2019     905

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Əli Məsimlinin Redaktor.az-a açıqlamasını təqdim edirik:

- İlin əvvəlindən Prezident İlham Əliyev ölkədə bir çox sahələr üzrə islahatlar prosesinə start verib. Prezidentin verdiyi tapşırıqların icra səviyyəsi necədir?

- Azərbaycan öz inkişafının yeni mərhələsinə keçir. Buna uyğun olaraq, 2018-ci ilin aprelində keçirilən prezident seçkilərindən sonra ölkədə islahatların yeni mərhələsi başlayıb. Bu ilin əvvəllərindən isə bu proses daha da güclənib. İslahatlar iqtisadiyyatın real, maliyyə və sosial sektorlarını əhatə edir. Neftin qiymətinin hökumət proqnozlarında nəzərdə tutulduğundan xeyli  yüksək olması ilə yanaşı, vergi və gömrük sistemindəki islahatlar, eləcə də müəyyən dərəcədə struktur islahatları iqtisadi və sosial sahələrdə real nəticə verən amillər kimi  çıxış edir. Vergi və gömrük sistemindəki islahatların ilkin nəticəsi kimi büdcəyə əlavə vəsait daxil olmağa başlayıb. Bu isə sosial xarakterli addımların  gerçəkləşməsinə sərf olunur. Bu il iqtisadiyyatın real və maliyyə sektoru üzrə aparılan islahatlar, sosial sektorla bağlı islahatlarla tamamlanır. Bu, çox zəruridir, çünki Azərbaycanda əhalinin xeyli hissəsinin sosial vəziyyəti ölkənin iqtisadi-maliyyə göstəriciləri ilə müqayisədə  xeyli geri qalır. Bu geriliyi aradan qaldırmaqdan ötrü irəli sürülən Yeni Sosial Paket 3 milyondan artıq adamı əhatə edir. Bu, əhalinin daha geniş  dairəsinin islahatları dəstəkləməsi üçün çox vacib şərtdir. Ona  görə də, hər şeydən əvvəl, real vəziyyətin tələbindən çıxış edərək xüsusi vurğulamaq istəyirik ki, islahatlar istiqamətində atılan addımlar ölkə iqtisadiyyatını əsaslı surətdə modernləşdirmək, hökumətin əhaliyə xidmət göstərmək imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün yetərli qədər davamlı və dərin olmalı, əhali isə ölkədə sabitliyin təmin edilməsinə və islahatların dəstəklənməsinə öz töhfəsini artırmalıdır.

- İslahatlar istiqamətində atılan addımlar hansı əsas dəyişikliklərə səbəb olub?

- Ölkədə islahatların  genişləndirilməsi həm 2018-ci ilin, həm də cari ilin iqtisadi və sosial nəticələrinə müsbət təsir edib. 2016-cı ildəki 3 faizlik enmə və 2017-ci ildəki 0,2 fazilik artımdan sonra 2018-ci ildə 1,4 faizlik, bu ilin 4 ayı ərzində isə 2,1 faiz iqtisadi artım olub. İnflyasiya 2017-ci ildəki 13 faizlik ikirəqəmli səviyyədən 2,3 faizə enib. Bu ilin 4 ayı ərzində isə inflyasiya 2,4 faiz olub. Ötən il xarici ticarət balansında 8 milyard dollar və tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabında 5 milyard dollardan artıq  müsbət saldo yarandı.Həmin müsbət meyllər bu il də davam edir. Bu, strateji valyuta ehtiyatlarının artmasında və manatının dollara nisbətdə məzənnəsi 1 mamat 70 qəpik ətrafında sabit qalmasında mühüm rol oynayır.

- Keçirilən islahatlar cəmiyyətin gözləntilərini təmin edəcəkmi?

- Cəmiyyətdə islahatların mümkün nəticələri ilə bağlı gözləntilər böyükdür. Son aylar atılan addımlar göstərir ki, islahatları dərinləşdirib-genişləndirməklə həmin gözləntilərin doğrulmasına yönəlik siyasi iradə qoyulub. Azərbaycanın potensial imkanları belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, başlanan islahatlara davamlı xarakter verilsə, iqtisadiyyatın davamlı inkişafini, rəqabət qabiliyyətliliyini və əhalinin rifahının artırılmasını təmin edə bilərik. Görülməsi vacib olan işlərin miqyaslarını təsəvvür etməkdən ötrü təkcə onu xatırlatmaq kifayətdir ki, 2016-cı ilin dekabrında təsdiqlənmiş  Strateji Yol Xəritələri üzrə  2020-ci ilə qədər 164 prioritet və 683 tədbir icra edilməlidir. Məsələyə bu baxımdan yanaşanda görürük ki, son vaxtlar islahtlar istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atılsa da, qarşıda görüləsi işlər hələ çoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı resessiya və durğunluq mərhələsindən çıxsa da, yavaşımış artım trayektoriyasına keçib. Bu ilin birinci rübündə iqtisadi artım 3 faiz olsa da, 4 ayın nəticələrinə görə 2 faizin ətrafına enib. Təmiz sərmayə-təmiz nəticə baxımından bu eniş xeyli dərəcədə  qeyri-neft sektoruna sərmayələrin azalması və investisiya qoyuluşundan istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində nəzərəçarpan yaxşılaşmanın baş verməməsi ilə  əlaqədardır. 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları sərmayə qoyuluşları 2018-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən 8 faiz aşağı düşüb. 

- Ümumiyyətlə, aparılan islahatlar iqtisadiyyatın inkişafına nə dərəcədə təsir göstərir? 

- Doğrudur, ölkə iqtisadiyyatında yaranmış vəziyyətin hazırkı reallıqları şəraitində neftdən asılılığı qısa zaman ərzində  azaltmaq mümkün olmayacaq. Bununla belə iqtisadiyyatımızı dünya neft bazarının konyukturundan asılı vəziyyətdə saxlayan neft amilinin təsirinin güclənməsinə də imkan vermək olmaz, neft amilinin rolunu mütləq azaltmaq lazımdır. İqtisadiyyatımızın, büdcəmizin neftdən asılılığının azaldılmasına nail olmaqdan ötrü əlavə tədbirlər görülməlidir. Son illər qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində xeyli iş görülüb, xüsusən də sənaye parkları,aqroparklar və sairin yaradılması istiqamətində görülən işlər daha müsbət yüklüdür. Bununla belə qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkmizin potensial imkanlarından xeyli geri qalır. Bu sahə hələ də xeyli dərəcədə dayanıqsız və rəqabətə davamsız vəziyyətdədir. Eyni zamanda son illər qeyri-neft sektorunda ixracın həcmində müəyyən artımlar baş versə də, biz hələ ki, bu sahədə 2015-ci ilin şok devalvasiyalarından əvvəlki  səviyyəya gəlib çata bilməmişik. 2018-ci ildə qeyri-neft sektorundan ixracımız cəmi 1,7 milyard dolların  altında olub ki, bu da ölkəmizin unikal potensialı fonunda həddən artıq kiçik bir rəqəmdir. Yəni hər şeyi öz adı ilə adlandırsaq, bu, inkişaf etmiş ölkələrin 2-3 orta ölçülü şirkətinin eksportu qədərdir. Qeyri-neft sektorunun eksportu ümumi ixracımızın cəmi 8 faizi ətrafındadır. Bu simvolik xarakterli rəqəm açıq-aşkar diqtə edir ki, ölkədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində islahatlar sürətləndirilməli və dərinləşdirilməlidir.

Ona görə də neft bumu dövründən qalma eyforiyanı  bir kənara qoyub, Azərbaycan iqtisadiyyatının 1,4 - 2 faizlik artım trayektoriyasından öz potensialına layiq yüksək artım trayektoriyasına  keçməsi üçün zəruri olan islahatlar və tədbirlər sürətləndirilməli  və sistemli şəkildə həyata keçirməlidir. Real vəziyyət  tələb edir ki, bundan ötrü islahatları genişləndirib-dərinləşdirməklə bir-biri ilə daxili məntiqi əlaqəsi olan 3 problemin optimal həllinə nail olmaq lazımdır: Birincisi, iqtisadi artımın sürətləndirilməsinə və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə; ikincisi, sərmayə qoyuluşlarının səmərəliliyinin  artırılmasına; üçüncüsü, əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına mane olan və daha çox narazılıq yaradan amillərin aradan qaldırılması.

- İqtisadi artımın sürətləndirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün hansı işlər görülməlidir?

- İqtisadi artımın sürətləndirilməsinə və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə mane olan amillərin aradan qaldırılmasına yönəlik islahatlar daha da artırılmalıdır. Azərbaycan əhalisi hər il 1,2- 1,3 faiz artır və orta perspektivdə həmin tempin davam edəcəyi gözlənilir. Əhali artımının bu səviyyədə müsbət dinamikası şəraitində iqtisadi artım templərimiz 2018-ci ildəki kimi 1,4 faiz və ya bu ilin 4 ayı ərzində  özünü göstərdiyi 2 faiz yox, 6-7 faiz olmalıdır ki, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılmasının iqtisadi bazası yaransın. Bundan ötrü çox iş tələb olunur. İslahatlar  inhisarçılığın forma dəyişikliyi ilə müşayət olunaraq inhisarın daha da gücləndirilməsinə yox, inhisarçılığın zəiflədilməsinə və aradan qaldırılmasına, azad rəqabətin, azad sahibkarlığın  inkişafına  yönəldilməlidir. Bundan ötrü, hər şeydən əvvəl, həyata keçirilən islahatlar kadr islahatları ilə tamamlanmalıdır. İnkişafımızi, tərəqqimizi  ləngidən məmur sahibkarlığı və onun törəməsi olan inhisarçılıq, korrupsiya, məmur özbaşınalıqları, kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasına yönəlik sistemli tədbirlərin həyat keçirilməsini zəruri hesab edirik. Korrupsiyaya və digər bu kimi neqativlərə qarşı mübarizənin ən effektli üsulu kimi iqtisadiyyatın rəqamsallaşdırılmasının genişləndirilməsi və bu əsasda məmurla vətəndaş arasında məsafə yaradılmasını zəruri hesb edirik.

- Sərmayə qoyuluşlarının səmərəliliyinin  artırılmasına mane olan amillərin aradan qaldırılması ilə bağlı hansı təklifləriniz var?

- Təhlillər göstərir ki, harada işlər yaxşı təşkil edilib və qoyulan səmayələr öz təyinatına görə səmərəli istifadə edilirsə, orada  artım tempi yüksəkdir. Bunu əsaslandırmaq üçün heç uzağa getmək lazım deyil. Ötən il Azərbaycanda qeyri neft sənayesinə qoyulan sərmayə 23 faiz artıb, 9 faizdən yüksək artıma səbəb olub. Qeyri neft sektoruna qoyulan sərmayə 22 faiz artıb, amma cəmi 1,8 faiz, yəni 842 milyon manatlıq artım olub. 2018-ci ildə qeyri-neft sənayesində artım qeyri-neft sahəsi üzrə artım tempini 5  dəfə üstələyir. 11 milyardlıq sərmayə qoyuluşu müqabilində cəmi 842 milyon manatlıq artım  ölkədə islahatların belə məsuliyyətli bir dövründə investisiya siyasənində məsuliyyətsizliyin hələ də davam etdiyini göstərir. Bu misal açıqca göstərir ki, hökumət öz fəaliyyətində və hesabatlarında kəmiyyətdən keyfiyyətə keçməlidir. Sərmayə qoyuluşunun strukturu əsaslı surətdə  dəyişdirilməli, əsas diqqət ənənəvi surətdə korrupsiyanın yeminə çevrilən sahələr-  təmir–tikinti sahəsinə yox, innavativ inkişafa dəstək verilməsinə və xalqın güzəranının yaxşılaşdırılması  işinin sürətləndirilməsinə yönəldilməlidir. Qeyri-neft sektorunda rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı sahələrinin genişlndirilməsinə və bir də islahatlar aparmaqla gələcəyə, yəni təhsilə, elmə real dəstəyi gücləndirmək, sərmayə qoyuluşunu artırmaq lazımdır. Çünki dünyanın gedişi göstərir ki, bundan sonra əldə edəcəyimiz ən yüksək nəticələr daha çox elmin, təhsilin, innovasiyaların inkişaf səviyyəsindən asılı olacaq.

- Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 260 milyard dollar sərmayə qoyulub. 100 mindən çox müəssisə yaradılıb. Bərabər bölgü prinsipi ilə yanaşsaq, bu, hər rayonda 1500-dən artıq müəssisənin yaradılması deməkdir. Həmin müəssisələr hardadır, nə ilə məşğuldur və ya nə istehsal edirlər?

- Həmin 100 mindən çox müəssisənin cəmi 1 faizini- 1000-ni eksport yönlü qura bilsəydik və çox demirəm, hərəsi ildə cəmi 5 milyon dollarlıq məhsul ixrac etsəydi, indi qeyri-neft sektorunun ixracı 1,7 milyard dollar yox, 7 milyard dolar olardı ki. Bu da bir mənbədən valyuta daxilolması probleminin fəsadlarını  köklü surətdə aradan qaldırmaqla yanaşı, həm də manatı həmişəlik dünya bazarınında neftin qiymət konyukturundan asılılığından xilas edərdi. Ona görə də, idxalı əvəz edən və eksport yönlü normal fəaliyyət göstərə bilən müəssisələrin yaradılması işlərinin sürətləndirilməsini,əlavə stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsini və bu sahədəki maneələrin aradan qaldırılmasını zəruri hesab edirik.

ARDI VAR...

Firuzə Vahid / Redaktor.az


Новости

Cталь и алюминий, дерево и пластик: сравниваем Mercedes-Benz S-Klasse

Мерседес S-класса – это всегда некий эталон и образец для подражания. Так было всегда, ещё со времён появления первого поколения этого класса в кузове W116 в 1972 году. Само собой, каждое новое поколение всегда сравнивали с предыдущим. И это тоже нормально. Тем более что всегда говорили приблизительно одно и то же: едет ещё лучше, стоит ещё больше, но ломается чуть чаще. Мы решили подойти к вопросу с другой стороны: а что принципиально изменилось в технике этих машин за последние, скажем, тридцать лет? Мы взяли два автомобиля: один в кузове W140, второй – актуальное поколение в кузове W222 – и сравнили, как и из чего они сделаны. Например, разберёмся, не искусственную ли кожу нам подсовывают в салоне нового S-Klasse. А во второй части поговорим чуть больше о технике: моторах, коробках и подвесках. Почему они? С W222 всё понятно: его хоть и выпускают с 2013 года, но он и сегодня остаётся актуальным. Более нового поколения просто нет. Правда, мы постарались найти машину с максимально возможным пробегом, потому что найти W140 с пробегом 30–50 тысяч километров сейчас практически невозможно. Ну к 222-му мы ещё вернёмся, а пока пару слов про “рубль сорок”. Честно говоря, я хотел взять для сравнительного обзора предыдущее поколение – W126. Но потом коллективный мозг редакции (то есть редактор) решил, что это будет не совсем честно. Всё-таки W126 – это разработка 1970-х, и разница в сорок лет между ними сделала бы такое сравнение не слишком объективным. Позвольте мне не позволить себе говорить о “легенде”, о “новых русских” и о прочих баянах, которые рвут в рассказах про W140. Всё это сделано до меня. Иногда даже неплохо сделано. Давайте лучше расскажем про наш конкретный экземпляр. Найти его оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Почти все машины, которые можно было посмотреть, оказывались либо переваренными трупами, обмазанными шпатлёвкой со всех сторон, либо набором “колхозных” решений, совсем неприличных для Мерседеса. Конечно, это не значит, что 99% W140 в России – какой-то хлам. Нет, хорошие машины есть, но найти их трудно. Тем более что нам нужен был автомобиль с подтверждённым пробегом, причём небольшим – чтобы можно было подобрать W222 с похожими цифрами на одометре. И, конечно же, в состоянии, максимально близком к заводскому. Машину в итоге нашли в Москве. И вряд ли можно считать совпадением, что нашли её не у простого любителя классических Мерседесов, а в компании DriveClassic.ru, которая как раз специализируется на подборе таких машин. Признаюсь, что больше хотелось бы видеть какой-нибудь S500 после 1994 года, но мы живём в такое время, когда приходится радоваться любому W140 в хорошем состоянии. Итак, что мы имеем? Наш W140 выпущен в 1994 году. В Россию он попал в 2000 году и следующие 15 лет провёл в одних руках. Затем он побывал в нескольких частных коллекциях и только в этом году с пробегом 170 тысяч километров достался нынешнему владельцу. Все эти годы машину очень берегли – состояние у неё и вправду похоже на заводское. Впрочем, чуть ниже мы его рассмотрим довольно подробно. А вот с комплектацией не очень повезло. Тут стоит мотор М104 – одна из последних рядных “шестёрок” Мерседеса. Объём – скромные для S-класса 2,8 л, мощность – 193 л.с. Салон тряпочный, механическая регулировка сидений… Да плевать! Главное – состояние машины. Даю на отсечение лапу своего кота, это один из лучших W140 в России. Скажу сразу: в ходе рестайлингов 1994 и 1996 годов машина заметно изменилась (особенно после 1994 года), но рассказывать об этом мы не будем. Рассматривать мы будем ту машину, которую нашли для нашего сравнения. В ней нет некоторых электронных систем (например, ESP или парктроников), которые появились позже. Но это и не так уж нам важно. Мерседес в кузове W222 нам предоставила компания AUTOMAMA. И это гораздо более серьёзный автомобиль: Mercedes-Benz S-Klasse S500 Long с мотором М278 (4,7 л, 455 л.с.). Укомплектован он заметно богаче, но пробег похожий – 138 тысяч километров. Обе машины, естественно, с автоматическими коробками передач. Само собой, технологии 1991 и 2013 года отличаются так же, как крюк одноимённого капитана и бионический протез. А что если добавить конкретики? Посмотрим на машины вблизи. Кузов Оба автомобиля, как и положено S-классу из Штутгарта, в своё время были неприлично передовыми. Кузова каждого из них – тоже. Начнём с W140. Понятно, что у любителей автоклассики при виде этого автомобиля в ухоженном состоянии на коленках встают дыбом волосы, а в глазах начинают летать мошки. А вот тем, кто в этой жизни ничего не понял (ладно-ладно, просто не фанатам классики), “стосорокет” кажется просто огромным чемоданом из прошлого. На самом деле кузов машины в начале девяностых был не только модным, но и очень технологичным. Тогда ещё никто не сходил с ума от желания сэкономить лишние два-три килограмма металла, никто не пытался вставлять в кузов алюминиевые и – боже упаси! – пластмассовые детали. Широкие молдинги (“листва”) – это ладно. Но всё остальное – только железо. Причём железо очень качественное и хорошо обработанное. Кузов у W140 несущий, с жёстким жизнесохраняющим каркасом. Спереди и сзади есть две зоны направленной энергопоглощающей деформации, а в бортах и дверях стоят внутридверные и бортовые усилители. 17% железа кузова – высокопрочная сталь. Правда, после того как в Париже на таком же S280 (которые так любили в VIP-такси) того же 1994 года выпуска разбилась принцесса Диана, репутация безопасного кузова слегка пошатнулась. Хотя замечу, что в Мерседесе на эти претензии ответили логично: в машине, которая летит под управлением пьяного водителя 105 км/ч вместо положенных 50, где никто не пристёгнут ремнём безопасности и которая влетает в бетонную опору, кто-то должен был погибнуть. Выживший охранник, кстати, был пристёгнут. Печально, но факт. Неудивительно, что выглядит W140 монументально: дело не только в дизайне, но и в материалах кузова. Наверное, W140 – один из лидеров по количеству баек, которые про него сложили их владельцы (а также завистники и всякие ненавистники). В частности, одна из них утверждает, что кузов W140 оцинкован. Это не соответствует действительности. Но вот металл там и вправду качественный (хотя и не 2,5-миллиметровый, как опять же некоторые говорят), но ещё лучше сделаны вентиляция и само ЛКП, которое очень хорошо предохраняет его от коррозии. Кстати, заводская толщина ЛКП в 250 мкм – это тоже миф. Да, слой толстый, нынешним “корейцам” с их 80–90 мкм даже завидно, но всё-таки 200 мкм – это перебор. А вот до 150 мкм лакокрасочный слой доходить действительно может. Наша простенькая машина не может похвастаться, например, пневматическими доводчиками дверей, но кое-что интересное есть даже в базовой версии. Например, двойное остекление, которое было на всех W140. Такой “стеклопакет” не только хорошо изолирует звук, но и не даёт окнам запотевать. А ещё иногда слишком быстро “убивает” своим весом механизм стеклоподъёмника. Во всяком случае на это иногда жалуются владельцы двадцатилетних машин (это, как вы понимаете, злая ирония и даже сарказм). Ещё одна интересная “фишка” – выдвигающиеся стержни на уголках задних крыльев. Эти “рожки” стояли на машинах до рестайлинга вместо парктроников: при включении задней передачи они выдвигаются и служат ориентиром для определения габаритов машины. Следующая интересная вещь – пластиковая ручка для открывания багажника, которая выдвигается при нажатии на его кнопку. У W222 тоже есть свои прелести в открывании багажника, но они не такие “честные”. Есть у этого Мерседеса и одна деталь, которая перекочевала даже на вполне современный W222, – это два замка капота. Они стоят симметрично справа и слева, что помогает капоту лежать с равномерными зазорами с обеих сторон. Вообще, в кузове W140 по сегодняшним меркам нет каких-то сложных технологий или инженерных решений. Главное – это очень качественная сборка, хорошее ЛКП и внимание к деталям. Например, тут даже на болтах дверных петель стоят колпачки. И всё же нет смысла удивляться тому, что кузов W222 выглядит намного сложнее. В основе кузова актуального поколения S-класса лежит гибридный алюминиевый каркас. Более половины деталей как раз алюминиевые, причём изготовлены как методом литья, так и штамповкой. Полости некоторых алюминиевых деталей заполнены специальной пеной, которая почти не увеличивает веса, но заметно повышает жёсткость кузова на кручение. Для сравнения: жёсткость на кручение W222 – 40 500 Нм/град, а у предыдущего поколения W221 – 27 500 Нм/град. Чтобы понять порядок цифр, скажу, что у ВАЗ-2115 – всего 5 500 Нм/град. Было бы ошибкой думать, что алюминий в кузове W222 – это только внешние панели. Нет, тут этого, простите за шаблон, крылатого металла хватит на небольшой истребитель. Из него сделаны передний подрамник, балка переднего бампера, опоры стоек подвесок, лонжероны, задняя панель салона, задняя полка, панель задка и даже дверные петли. Понятно, что двери, крышка багажника, капот и крыша тоже алюминиевые. К сожалению (или к счастью), кузов такого гибрида машины с самолётом после сильного удара восстановить практически невозможно. И если по нашим дорогам ещё ездят сваренные из двух частей W140 с килограммами шпатлёвки, то “затоталенный” W222 проще выкинуть. Изменилась и технология окраски. Оцинковывать алюминиевый кузов – это слишком нелогично даже для современного Мерседеса, поэтому тут появилась другая “изюминка” – лак с керамическими наночастицами. Если честно, я ржавых W222 вообще никогда не видел, но тут преимущество не в защите от коррозии, а в продлении срока службы ЛКП: твёрдые частицы очень стойки к мойкам, поэтому даже шестилетние W222, не побывавшие в ДТП, до сих пор не тускнеют и блестят как новые. Есть и некоторые не самые приятные моменты. Это огромное количество пластика, который выглядит не по-мерседесовски ширпотребно. Пластиковая решётка радиатора? С облезающим “хромом”? Чувствуешь себя обманутым. Особенно после честного железа “стосорокета”. А контрольный выстрел делают пластиковые накладки на выхлопных трубах. Эх, S500... Салон Салон нашего W140 прост как три копейки. Конечно, по сравнению с топовыми версиями, а вот какой-нибудь современный Киа Рио в такой же начальной комплектации при сравнении с Мерседесом может сгореть от стыда (правда, сравнивать их было бы глупо). Итак, оценим, как сохранился салон за 25 лет жизни. Единственное, что сразу выдаёт пробег и возраст, это потёртая боковина водительского кресла. А вот всё остальное прямо-таки удивляет: все кнопки, рычажки, крутилки-вертелки выглядят почти как новые. А их тут много даже “в базе”. Некоторые из них сделаны довольно интересно. Например, если крутить барашек сиденья, будет изменяться наклон спинки. А если его вытянуть в следующее положение и покрутить ещё – изменится высота подголовника. А задние подголовники можно сложить нажатием кнопки на тоннеле – так будет проще смотреть назад через заднее стекло. Правда, поднимать их потом придётся руками. Уже в этой комплектации есть зеркала на потолке перед задними пассажирами, регулировка поясничного подпора водительского кресла и двухзонный климат-контроль. Конечно, на более дорогих версиях есть много других опций, про которые написано уже тысячу раз, но мы их лишены. Впрочем, о некоторых чуть ниже вспомнить всё-таки придётся. Не буду повторять очевидных истин: дерево тут сделано из дерева, кожа – из кожи, а все элементы, которые кажутся металлическими, действительно металлические. И неровных зазоров найти тут невозможно. Единственное слабое место – это контакты кнопок, которые со временем подгорают и изнашиваются. Но с нашим пробегом 170 тысяч пока всё работает. Не надо думать, что салон старого S-класса “заточен” под задних пассажиров. Конечно, задний диван с подлокотником очень хорош, но водительское место всё-таки притягивает больше. Надо ли говорить, что салон W222 стал ещё более комфортным? Но… Нет, дерево и кожа тут остались натуральными. И зря говорят, что непонятное слово “полуанилин” обозначает что-то синтетическое из области кожзама. Полуанилин – это самая настоящая полуанилиновая кожа, то есть анилин с небольшим защитным окрашенным покрытием. А анилин – это один из самых дорогих типов натуральной кожи. Так что обвинения в поддельной нефтехимической природе кожи и дерева несправедливы. До этого S-Klasse ещё пока не докатился. Но вот что интересно: кожа всё-таки заметно деформируется. Есть следы и на водительском сиденье, и – что более заметно – на подлокотнике. Однако для пробега почти в 140 тысяч километров салон выглядит всё равно очень хорошо. Жаль только, что машина стала строго четырёхместной: центральный подлокотник заднего сиденья лишает возможности сесть сзади втроём. Хотя, может, в этом и заключается сермяжная правда представительского класса. А вот шпенёк запора двери несколько расстроил. Что это за “серебрянка” на пластмассе? Как-то слишком дёшево и несерьёзно. W140 себе таких вольностей в деталях не позволял. Ещё одна интересная деталь – очень заметный износ накладок на педалях. По-моему, резина накладок за 30 лет почему-то потеряла в качестве. Или подошвы ботинок за это время стали намного грубее? За освещение салона отвечают – подумайте только – 300 светодиодов! Которые менять толком невозможно – только блоки в сборе. И стоит это намного дороже, чем лампочки накаливания в W140. А что есть общего? Есть, например, фамильные зеркальца в потолке для задних пассажиров. И блок электрорегулировки сидений, установленный на дверях, который был бы и на W140, если бы эта регулировка входила в нашу комплектацию. И это хорошо – преемственность поколений всё-таки должна быть. На этом мы сегодня остановимся. Впереди нас ждёт самое интересное – разбор моторов и коробок. И дело даже не в том, что рядная “шестёрка” старого W140 конструктивно намного проще V-образного монстра с двумя турбинами, с трудом поместившегося в моторный отсек современного W222. Дело в том, как всё это сделано. Точнее, какой ценой. послесловие Операционный директор в розничной сети автомобилей с пробегом AUTOMAMA Я хорошо помню тот детский восторг (для 28-летнего на тот момент человека немного неуместный), который испытал, впервые сев за руль 126-го. И даже жаль, что редакция остановилась на пусть и более современном, но значительно более одиозном "рубль сорок"... S-класс в каждом новом поколении вызывает бурю откликов в стиле "раньше трава была зеленее". И лагерь тех, для кого старое поколение предпочтительнее, значительно представительнее. Что ж, позвольте высказать "особое мнение". Среди сумасшедших музыкальных маньяков есть чёткое разделение на тёплый аналоговый звук и бездушную цифру. Вот и старые поколения автомобилей нам кажутся более честными и настоящими, чем обыденная современность. Если бы это было правдой, то мы до сих пор ездили бы на лошадях. Да, есть ничтожно малое количество автомобильных снобов, которые с презрением будут рассказывать вам о неполноценности новейших флагманов. Но жизнь голосует за технологии и безопасность. Так, 140-й ни в одной дисциплине не способен предложить конкуренцию актуальному S-классу. Ни в технической части, ни в эргономике и качестве материалов салона. Да-да, современный пластик и "недокожа" гораздо более практичны и долговечны, а техника, системы комфорта и безопасности наголову превосходят по КПД всё, что предлагалось клиентам в начале 90-х. Уверен, что известная парижская история закончилась бы совсем по-другому, если бы у её героев был шанс перенестись во времени и въезжать в злополучный тоннель на 222-м. И не слушайте вышеупомянутых снобов, которые будут рассказывать о безупречных зазорах и об экстазе от накручивания аналоговых "крутилок" и щелканья механическими кнопками. Кассетная магнитола не способна подарить вам большое удовольствие даже от прослушивания Басты, а атмосферный многоцилиндровый монстр и древняя АКПП – нужной динамики. Что уж говорить про отсутствие банальных сегодня АБС с ЕСП и даже... ксенона! В общем, только чувством глубокой ностальгии, а также довольно бездонным карманом можно объяснить выбор в пользу древнего чемодана. Но знаете что? Ни один современный автомобиль не способен вызвать тот самый детский восторг, с которого я начал. Может быть, всё дело в возрасте?